top of page

Historie

fredrikstad plastverkty veumveien 90 196

Her startet AS OM BE Plast  i 1962

AS OM BE Plast ble etablert den 1. januar 1962 av verktømakerne Johnny Omberg og Fred Bekkevold, og registrert under firmanavnet Fredrikstad Plastverktøy.

Firmanavnet ble endret til AS OM BE Plast i 1966.

1964 veumveien 51 byttet navn til as om

I 1964 flyttet bedriften til Veumveien 51, hvor vi drev frem til 1969.

Bedriften disponerte 300 m2 i de leide lokalene.

lenveien 1 ferdigbygget 1992-2.jpg

I 1969 bygde AS OM BE Plast eget industribygg på 675 m2  på Sellebakk, som ble påbygget i 1976, 1985 og 1989 og ble til sammen 4000 m2.

I tillegg ble nabobygget på 1000 m2 innkjøpt med tanke på utvidelse.

201203_ombe_D308441-600-2.jpg

I 1997 valgte vi å bygge et nytt industribygg nærmere Glomma, 1 km. fra vårt "gamle" industribygg. Dette bygget er tidsmessig med store luftige lokaler, høyt under taket og hvor vi oppnådde god material- og ressursflyt samt god plass til personell, maskiner og utvidelsesmuligheter.

Produksjonslokaler, lager, verksted, montering og kontrollavdeling i 1. etg, med administrasjon i 2. etg. 

Totalt disponerer vi i dag 5000 m2 areal på en 16 måls tomt.

bottom of page