top of page

Kvalitet, miljø og HMS

ccb4e23c8aa216f1e96d31ab209c036b_XL.jpg

KVALITETEN VI SELGER I DAG, ER DET VI SKAL LEVE AV I MORGEN.

 

Vi søker etter å levere miljøvennlige og innovative plastprodukter. Våre kunder skal oppleve oss som en attraktiv samarbeidspartner ved at de oppnår god kvalitet på produkter, servce, utvikling og responstid. Vi lever av kundetilfredshet og for å bygge opp under det skal det jobbes med forbedringer i alle ledd.

 

KVALITETSMÅL

Kvaliteten på produktene skal følges opp med systematisk arbeide mot 0 feil prinsippet. 

Rett vare med riktig kvalitet skal leveres til riktig sted til riktig tid.

 

Avvik og funn analyseres med hjelp av årsaksanalyse i TQM, slik at riktig korrigerende tiltak lettere kan iverksettes.

 

Gjennom et oppfølgende og nært samarbeid med kunden så tidlig som mulig i prosjektet skal gjennomtenkt konstruksjon og materialvalg sikres.

 

Sørge for at vår stab av medarbeidere gjennom systematisk opplæring får nødvendig kunnskap vedrørende våre prosesser og tilhørende kvalitetsystem.

 

Vel vitende om at muligheten for at feil kan forekomme, skal vi i vårt arbeide med å sikre kvalitet primert søke å forebygge feil gjennom etablerte prosedyrer for avviksbehndling og korrigerende tiltak.

 

Kvalitetsmål og andre mål bestemmes hvert år i forbindelse med budsjett og oppdatering av markedsplan. Disse målsetningene gjøres kjent ved oppslag i bedriften.

 

MILJØPOLITIKK

I tillegg til å overholde pålagte lover og forskrifter, skal alle ansatte ved 

 

AS OM BE Plast ha kontinuerlig fokus og vurderinger for å redusere eventuelle negative miljøpåvirkninger. Miljøpolitikken skal baseres på at et godt forebyggende miljøarbeid vil gi et positivt bidrag til et godt omdømme for selskapet.

 

MILJØMÅL

Fokus og oppfølging av energiforbruket som kan påvirke det ytre miljø

 

Miljøhensyn skal vurderes ved innkjøp og anskaffelser.

 

Restproduktet etter sprøytestøping skal i størst mulig grad resirkuleres slik at mengden plast avfall og sløseri blir minst mulig.

 

Sortering av plast og papp skal minimalisere restavfallet. Disse målsetningene gjøres gjøres kjent ved oppslag i bedriften.

 

HMS POLITIKK

Vi skal være en sikker og attraktiv arbeidsplass gjennom å ivareta et godt arbeidsmiljø for våre ansatte. Dette søkes oppnådd gjennom at alle ved bedriften har fokus på HMS. I samarbeid skaper vi en livskraftig virksomhet og derav tilstreber vi oss en grunnleggende skikkelighet i alle aktiviteter.

 

HMS MÅL

Null fravær p.g.a. ulykker i bedriften.

 

Kartlegging av fysisk og psykososialt arbeidsmiljø utføres i samarbeid med BHT.

 

Sykefravær skal følges opp av bedriften, eventuelt i samarbeid med lege eller BHT.

Disse målsetningene gjøres gjøres kjent ved oppslag i bedriften.

bottom of page