top of page

Personvernerklæring

AS OM BE Plast sin personvern policy bygger på Personvern forordningen, og de grunnleggende personvernprinsipper. Den bygger på at personopplysninger behandles slik at opplysningenes integritet, og konfidensialitet beskyttes.

Behandling av person opplysninger skal være lovlige, rettferdige og gjennomsiktige, med det så menes det forutsigbart.

Personopplysninger skal kun behandles for spesifikke, uttrykkelige, angitte og legetime formål.

Personopplysninger kan ikke gjenbrukes til formål som er uforenlig med det opprinnelige.

Det skal kun hentes inn personopplysninger som er nødvendig, og lovpålagt for en forsvarlig drift av AS OM BE Plast AS.

 

Personopplysninger skal være korrekte, og lagring begrens etter gjeldene lover og forskrifter..

bottom of page