top of page

OMBE Plast på Selbak skal utvide med nytt tilbygg


Tegningen over viser det planlagte tilbygget til venstre for dagens bygningsmasse. Bildet under viser dagens bygg. Foto: Romfarer Arkitekter/Erik HagenMarianne Holøien Et nytt tilbygg på 1.780 kvadratmeter skal gjøre OMBE Plast i stand til å håndtere den stadig økende etterspørselen i markedet. Bygget får de trolig ja til, selv om eiendommen for tiden er satt av til boliger.


– En helt kurant sak. Vi ønsker jo at de får lov til å vokse videre der, sier planutvalgsleder Victor Kristiansen (Ap) om søknaden kommunen har fått fra OMBE Plast på Selbak: De ønsker å sette opp et nytt lagertilbygg i to etasjer i tilknytning til dagens industribygg. Det bebygde arealet (det areal som bebyggelsen opptar av terrenget) blir på rundt 1.780 kvadratmeter – og grunnflaten blir på rundt 24 ganger 72 meter.


– Økende etterspørsel

Begrunnelsen som oppgis i sakspapirene politikerne får på bordet, er særdeles hyggelig: Bedriften opplever stadig økende etterspørsel i markedet og der derfor avhengig av å utvide eksisterende bebyggelse med et lagertilbygg.

Men – det er i utgangspunktet et aldri så lite hinder for utvidelsen:

Som Fredriksstad Blad har fortalt før, ble den 15 mål store eiendommen til plast-teknologibedriften plutselig satt av til boligområde da dagens arealplan ble vedtatt i juni i 2020. Før det hadde eiendommen i alle år vært satt av til det den brukes til: industriformål – og omgjøringen kom som en stor overraskelse på bedriften, som ikke ante noe på forhånd.
Ser bare fordeler med tilbygget


Vanligvis kan det være en trøblete sak å bygge ut mer industri på et område som er avsatt til boliger, men i dette tilfellet kan det se ut til å bli en smal sak:


Kommunedirektøren foreslo for det første tidligere i år å endre formålet tilbake til industriformål når ny arealplan skal vedtas. Det er riktignok ikke gjort enda. Planen skal i utgangspunktet vedtas i juni, men det er kommet inn en rekke protester fra overordnede myndigheter på forslaget som har vært ute til høring.


Men kommunedirektøren – med støtte fra Victor Kristiansen – mener at kravene for å gjøre et unntak (innvilge dispensasjon) er oppfylt.


Man mener at det ikke vil medføre ulemper av betydning å innvilge dispensasjon her – men at det derimot vil medføre fordeler.


– En tabbe å endre formålet


«Fordelen med dispensasjonen er at en viktig bedrift for Fredrikstad med tilhørende arbeidsplasser og skatteinntekter kan videreutvikles og sikres for fremtiden. I tillegg sikrer byggetiltaket en hensiktsmessig arealutnyttelse av en eiendom som har blitt benyttet til industri i svært lang tid», skriver kommunedirektøren i sin vurdering.


Det pekes også på at utvidelsen bare er en videreutvikling av eksisterende industrivirksomhet og at eiendommen er blitt brukt til industri i svært lang tid.

Kommunedirektøren peker i tillegg også på det faktum at området er foreslått tilbakeført til det opprinnelige formålet i den nye arealplanen.

– Det var vel egentlig en tabbe å endre formålet på eiendommen. Grunneierne fikk jo heller ikke beskjed. Det blir endret på nå, sier Kristiansen nå.

Planutvalget får saken på bordet 25. mai.120 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page