top of page

OMBE Plast på Selbak skal utvide med nytt tilbygg


Tegningen over viser det planlagte tilbygget til venstre for dagens bygningsmasse. Bildet under viser dagens bygg. Foto: Romfarer Arkitekter/Erik HagenMarianne Holøien Et nytt tilbygg på 1.780 kvadratmeter skal gjøre OMBE Plast i stand til å håndtere den stadig økende etterspørselen i markedet. Bygget får de trolig ja til, selv om eiendommen for tiden er satt av til boliger.


– En helt kurant sak. Vi ønsker jo at de får lov til å vokse videre der, sier planutvalgsleder Victor Kristiansen (Ap) om søknaden kommunen har fått fra OMBE Plast på Selbak: De ønsker å sette opp et nytt lagertilbygg i to etasjer i tilknytning til dagens industribygg. Det bebygde arealet (det areal som bebyggelsen opptar av terrenget) blir på rundt 1.780 kvadratmeter – og grunnflaten blir på rundt 24 ganger 72 meter.


– Økende etterspørsel

Begrunnelsen som oppgis i sakspapirene politikerne får på bordet, er særdeles hyggelig: Bedriften opplever stadig økende etterspørsel i markedet og der derfor avhengig av å utvide eksisterende bebyggelse med et lagertilbygg.

Men – det er i utgangspunktet et aldri så lite hinder for utvidelsen:

Som Fredriksstad Blad har fortalt før, ble den 15 mål store eiendommen til plast-teknologibedriften plutselig satt av til boligområde da dagens arealplan ble vedtatt i juni i 2020. Før det hadde eiendommen i alle år vært satt av til det den brukes til: industriformål – og omgjøringen kom som en stor overraskelse på bedriften, som ikke ante noe på forhånd.
Ser bare fordeler med tilbygget


Vanligvis kan det være en trøblete sak å bygge ut mer industri på et område som er avsatt til boliger, men i dette tilfellet kan det se ut til å bli en smal sak:


Kommunedirektøren foreslo for det første tidligere i år å endre formålet tilbake til industriformål når ny arealplan skal vedtas. Det er riktignok ikke gjort enda. Planen skal i utgangspunktet vedtas i juni, men det er kommet inn en rekke protester fra overordnede myndigheter på forslaget som har vært ute til høring.


Men kommunedirektøren – med støtte fra Victor Kristiansen – mener at kravene for å gjøre et unntak (innvilge dispensasjon) er oppfylt.


Man mener at det ikke vil medføre ulemper av betydning å innvilge dispensasjon her – men at det derimot vil medføre fordeler.


– En tabbe å endre formålet


«Fordelen med dispensasjonen er at en viktig bedrift for Fredrikstad med tilhørende arbeidsplasser og skatteinntekter kan videreutvikles og sikres for fremtiden. I tillegg sikrer byggetiltaket en hensiktsmessig arealutnyttelse av en eiendom som har blitt benyttet til industri i svært lang tid», skriver kommunedirektøren i sin vurdering.


Det pekes også på at utvidelsen bare er en videreutvikling av eksisterende industrivirksomhet og at eiendommen er blitt brukt til industri i svært lang tid.

Kommunedirektøren peker i tillegg også på det faktum at området er foreslått tilbakeført til det opprinnelige formålet i den nye arealplanen.

– Det var vel egentlig en tabbe å endre formålet på eiendommen. Grunneierne fikk jo heller ikke beskjed. Det blir endret på nå, sier Kristiansen nå.

Planutvalget får saken på bordet 25. mai.


Klikk for å utforske kartet ©Norkart ©Geovekst og kommunene ©PBE Oslo Kommune ©OSM ©EEA CLC2006


83 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

OSO Hotwater Group kjøper Fredrikstad-selskapet OM BE Plast OM BE Plast er en ledende norsk plaststøpbedrift og selskapet har i mange år vært en viktig leverandør av sprøytestøpte plastdetaljer til OS

bottom of page